Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3302 - Razvrščanje vozil na območju cestninske postaje


Oznaka:3302
Pomen:Razvrščanje vozil na območju cestninske postaje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Lega prometnih pasov, ki jih morajo uporabljati posamezna vozila pri prehodu čez cestninsko postajo.

Dodatne zahteve:
Simbol smeri mora ustrezati dejanskemu številu prometnih pasov in načinu razvrščanja na njih.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od števila uporabljenih simbolov in lege znaka (nad voziščem ali ob njem). Znak mora biti postavljen na začetku pasov za razvrščanje na območju cestninske postaje.