Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3304-1 - Zmanjšanje prometnega profila pasu


Oznaka:3304-1
Pomen:Zmanjšanje prometnega profila pasu
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto, kjer je zmanjšan prometni profil prometnega pasu.

Dodatne zahteve:
Znaku so lahko vstavljeni znaki za prepovedi in omejitve za posamezen prometni pas.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 600 x 900, 900 x 1200 mm.