Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3305 - Preusmeritev prometa na drugo smerno vozišče


Oznaka:3305
Pomen:Preusmeritev prometa na drugo smerno vozišče
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer in način, kadar so prometni tokovi v celoti preusmerjeni z enega smernega vozišča na drugo in nazaj na prvotno smerno vozišče.

Dodatne zahteve:
Število puščic na znaku mora ustrezati številu prometnih pasov, po katerih potekajo prometni tokovi.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 600 x 900, 900 x 1200 ali 1200 x 1500 mm.