Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3308 - Obvoz


Oznaka:3308
Pomen:Obvoz
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer in potek obvoza preusmerjenega prometa, kadar je vozišče popolnoma ali delno zaprto.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: – 3308: odvisna od zahtevanega prikaza prometnih ciljev in višine pisave, – 3308-1: 1200 x 1500 mm na avtocestah in hitrih cestah, 800 x 1000 mm na drugih cestah zunaj naselij, 600 x 750 mm na cestah v naselju.