Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3309-2 - Smer obvoza


Oznaka:3309-2
Pomen:Smer obvoza
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Potek in priporočljiva smer obvoza preusmerjenega prometa.

Dodatne zahteve:
Prometni cilj je lahko označen z dopolnilno tablo. Znakoma 3309 in 3309-1 se za posamezne udeležence oziroma vrsto vozil za katere velja priporočljiva smer obvoza doda dopolnilna tabla 4501-15 ali 4501-16.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1200 x 800, 900 x 600, 450 x 300 mm.