Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3310 - Izhod v sili


Oznaka:3310
Pomen:Izhod v sili
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto izhoda v sili

Dodatne zahteve:
Znak v predoru mora imeti lastni vir svetlobe.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 600 x 600 mm, 400 x 400 mm. Znak mora biti postavljen pravokotno na os ceste, za obe smeri rešitve, neposredno na mestu, kjer je izhod v sili.