Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3311 - Izhod v sili


Oznaka:3311
Pomen:Izhod v sili
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer, v kateri je izhod v sili, in oddaljenost do mesta, kjer je izhod.

Dodatne zahteve:
Znak v predoru mora imeti lastni vir svetlobe.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 900 x 300, 600 x 200 mm. Znak mora biti postavljen na medsebojni razdalji 100 m, v predorih na razdalji 50 m. Kadar je za reševanje namenjenih več izhodov, mora biti smer rešitve na mestu med dvema izhodoma označena proti obema izhodoma.