Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3312-3312-2 - JVO - Pasivno varno usmerjanje v ovinkih


Oznaka:3312-3312-2 - JVO
Pomen:Pasivno varno usmerjanje v ovinkih
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Kot nadgradnja varnih stebričkov za vodenje skozi ovinke je za ostrejše ovinke predvidena tudi nadgradnja teh stebričkov z obojestranskimi znaki za usmerjanje skozi ovinke - te znake z rdečo puščico je mogoče preprosto namestiti na vrh stebričkov, pri čemer zaradi lahke plastične zasnove ne stebriček ne znak ne predstavljata toge ovire oziroma nevarnosti, če motorist trči vanjo.

Pogoji za postavitev:
Prometni znak 3312/3312-2 se postavlja na cestah oziroma odsekih cest, v okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov. Postavlja se na zunanji strani nevarnih krivin. Postavlja se na stebriček 11113.