Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3312 - Usmerjanje prometa v ovinkih


Oznaka:3312
Pomen:Usmerjanje prometa v ovinkih
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto, kjer je na cesti oster nepričakovan ovinek.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3.

Pogoji za postavitev:
Velikost znakov; 3312 in 3312-2: 750 x 750 mm na avtocestah in hitrih cestah, 500 x 500 mm na drugih cestah, 3312-1, 3312-3: 1500 x 500 mm. Znak se postavlja na začetku in v poteku krivine 0,75 do 1,00 m nad robom vozišča, ob katerem je postavljen. Znaka 3312 in 3312-2 sta lahko razen na avtocestah in hitrih cestah postavljena tudi na cestni smernik.