Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3313-2 - Prometni otok


Oznaka:3313-2
Pomen:Prometni otok
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Vrh prometnega otoka

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3.

Pogoji za postavitev:
Velikost znakov: 3313-2 Φ 100 x 1000 mm.