Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3402-3 - Kažipotna tabla


Oznaka:3402-3
Pomen:Kažipotna tabla
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smeri in vrsta cest do prometnih ciljev.

Dodatne zahteve:
Pri postavitvi znaka nad voziščem je vsako polje poseben znak nad prometnim pasom, na katerega se nanaša, oziroma je postavljenih več polj nad enim prometnim pasom, če je ta namenjen več smerem vožnje. Vsakemu prometnemu cilju je lahko dodan podatek o oddaljenosti cilja in dva simbola.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave in mesta postavitve znaka (nad voziščem ali ob njem). Znak se postavlja samo v naseljih.