Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3403-4 - Kažipot


Oznaka:3403-4
Pomen:Kažipot
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer in oddaljenost prometnega cilja, značilnega objekta ali območja.

Dodatne zahteve:
Vsakemu napisu prometnega cilja sta lahko dodana dva simbola.

Pogoji za postavitev:
Velikost znakov je odvisna od višine pisave in eno- ali dvovrstičnega napisa: 1000, 1300, 1600, 1900, 2100, 2300 x 250, 300, 350, 450, 550, 650 mm. Znak se postavlja na križišču ali cestnem priključku, na mestu začetka ceste, na katero se znak nanaša, tako da se na označeno cesto zavije pred, lahko pa tudi za znakom. Znak je lahko nameščen na drogu semaforja. Na istem nosilnem drogu so lahko nameščeni največ trije znaki.