Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3405-3 - Kažipot za kolesarje


Oznaka:3405-3
Pomen:Kažipot za kolesarje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Označitev prometnega cilja, kjer v smeri kažipota potekajo kolesarske povezave, in informacija o vrsti kolesarske povezave.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 300 x 300 mm.