Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3407 - Kažipot za razvrščanje


Oznaka:3407
Pomen:Kažipot za razvrščanje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prometni pas za vožnjo do prometnega cilja.

Dodatne zahteve:
Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola. V območju razcepov avtocest in hitrih cest je dopustno le dodajanje simbolov iz skupine 10400.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave. Znak se postavlja nad voziščem in nad vsakim prometnim pasom. Če sta dva prometna pasova namenjena proti istemu prometnemu cilju, je lahko znak nameščen nad vzdolžno označbo, ki ločuje prometna pasova.