Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3408 - Predkažipot


Oznaka:3408
Pomen:Predkažipot
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer vožnje do prometnih ciljev.

Dodatne zahteve:
Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave in mesta postavitve znaka (nad voziščem ali ob njem). Znak se postavlja na polovici razdalje med znakom 3412 in začetkom zaviralnega pasu, lahko se ponovi tudi na začetku zaviralnega pasu. Pri postavitvi znaka na začetku zaviralnega pasu je znak brez označbe razdalje. Polje za smer »naravnost« se postavlja samo v primeru, če predhodno ni postavljen znak 3412. Znak se postavlja na avtocestah, hitrih cestah ali cestah s križanji v različnih ravninah.