Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3409-1 - Kažipot nad voziščem


Oznaka:3409-1
Pomen:Kažipot nad voziščem
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer vožnje do prometnih ciljev.

Dodatne zahteve:
Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave. Znak se postavlja na avtocestah, hitrih cestah ali cestah s križanji v različnih ravninah.