Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3410-1 - Predkrižiščna tabla


Oznaka:3410-1
Pomen:Predkrižiščna tabla
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Medsebojni položaj in smeri cest, ki se križajo, ter imena prometnih ciljev, do katerih potekajo ceste.

Dodatne zahteve:
Na znaku so lahko dodani vstavljeni znaki, simboli in številke cest. Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave. Znak se postavlja pred križiščem, ki ga označuje, na razdalji, ki je predpisana za postavitev znakov za nevarnost. Če se znak postavlja na daljši ali krajši razdalji, mora biti ta označena na znaku. Z znakom 3410 so pred križiščem nadomeščeni znaki 1103 do 1103-4 ali 1104 do 1104-3, z znakom 3410-1 pa znak 1105.