Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3411-1 - Razvrščanje vozil z imeni krajev


Oznaka:3411-1
Pomen:Razvrščanje vozil z imeni krajev
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Obvestilo za razvrščanje na križišču z več prometnimi pasovi in dodanimi imeni prometnih ciljev.

Dodatne zahteve:
Za označitev prometnega cilja je lahko na znaku uporabljen tudi simbol ali vstavljeni prometni znak. Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave. Znak se postavlja na mestu začetka pasov za razvrščanje. Znak 3411 nadomešča znak 2412, znak 3411-1 pa nadomešča znak 2412-1.