Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3412 - Predkrižiščna tabla za izvoz


Oznaka:3412
Pomen:Predkrižiščna tabla za izvoz
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Ime izvoza.

Dodatne zahteve:
Imenu naslednjega izvoza mora biti na avtocestah in hitrih cestah dodana številka izvoza, imenu izvoza, ki ga označuje znak, pa je lahko dodana številka ceste.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem). Znak se postavlja na razdalji 1000 do 700 m pred začetkom zaviralnega pasu.