Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3414 - Številka izvoza


Oznaka:3414
Pomen:Številka izvoza
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Številka izvoza z avtoceste ali hitre ceste.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 2000 x 1000 mm. Znak se postavlja nad znakom 3408, 3409 ali 3409-1.