Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3415 - Ime izvoza


Oznaka:3415
Pomen:Ime izvoza
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Številka in ime izvoza z avtoceste ali hitre ceste.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka ob vozišču: 2500, 2750, 3000, 3250 x 2500 mm (enovrstični napis), 2500, 2750, 3000, 3250 x 3000 mm (dvovrstični napis). Velikost znaka nad voziščem: 2500, 2750, 3000, 3250 x 3000 mm (enovrstični napis), 2500, 2750, 3000, 3250 x 3500 mm (dvovrstični napis). Znak mora biti postavljen na razdalji 1500 do 2000 m pred začetkom zaviralnega pasu. Natančna razdalja mora biti označena na znaku.