Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3416 - Ime razcepa


Oznaka:3416
Pomen:Ime razcepa
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Številka in ime razcepa avtoceste ali hitre ceste.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 2750, 3000, 3250, 3500 x 3000 mm Znak se postavlja na razdalji 1500 do 2000 m pred zaviralnim pasom. Natančna razdalja mora biti označena na znaku.