Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3418 - Smer vožnje vozil


Oznaka:3418
Pomen:Smer vožnje vozil
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer vožnje za vrsto vozil, označenih na znaku.

Pogoji za postavitev:
Znak se lahko postavlja samo na avtocestah in hitrih cestah do 500 m pred znakom za obveznost.