Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3419-2 - Počivališče


Oznaka:3419-2
Pomen:Počivališče
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto in oddaljenost do mesta, kjer je urejeno počivališče oziroma oskrbna postaja, ter smer vožnje in oddaljenost do začetka mesta izvoza na počivališče.

Dodatne zahteve:
Znaku 3419 je lahko dodana dopolnilna tabla z navedbo oddaljenosti do naslednjega počivališča ali postaje za preskrbo vozil z gorivom. Osnovna barva znaka je na avtocestah zelena, na vseh drugih cestah pa modra.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od števila simbolov, višine pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem). Znak 3419 se postavlja na razdalji od 1000 m do 700 m pred začetkom zaviralnega pasu za izvoz na počivališče, znak 3419-1 na polovici razdalje med znakom 3419 in začetkom zaviralnega pasu za izvoz na počivališče, znak 3419-2 pa na začetku zaviralnega pasu za izvoz na počivališče.