Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3420 - Parkirišča za tovorna vozila


Oznaka:3420
Pomen:Parkirišča za tovorna vozila
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Informacija o številu prostih parkirnih mest na posameznih počivališčih za tovorna vozila, vključno s podatki o gostinski in oskrbni ponudbi na teh površinah.

Dodatne zahteve:
Spremenljiva vsebina prikaza števila prostih parkirnih mest.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od števila simbolov, višine pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem). Znak se postavlja samo na avtocestah in hitrih cestah.