Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3421 - Predznak za plačilo cestnine


Oznaka:3421
Pomen:Predznak za plačilo cestnine
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Oddaljenost od mesta, kjer se plačuje cestnina.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: odvisna od višine pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem).