Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3423 - Cestninska steza, namenjena določenim vrstam vozil


Oznaka:3423
Pomen:Cestninska steza, namenjena določenim vrstam vozil
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prometni pas, po katerem morajo prevoziti cestninsko postajo vozila, označena na znaku.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 3000 x 1200 mm, 1500 x 600 mm. Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje.