Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3424 - Cestninska steza ABC


Oznaka:3424
Pomen:Cestninska steza ABC
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prometni pas, kjer je mogoč samo brezgotovinski način plačila cestnine.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 3000 x 1500 mm. Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje.