Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3425 - Kombinirana cestninska steza


Oznaka:3425
Pomen:Kombinirana cestninska steza
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prometni pas, kjer sta mogoča gotovinski in brezgotovinski način plačila cestnine.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 3000 x 1200 mm. Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje.