Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3426 - Mešana vinjetno-cestninska steza


Oznaka:3426
Pomen:Mešana vinjetno-cestninska steza
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prometni pas, ki ga na cestninski postaji smejo uporabljati vsa vozila.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 3000 x 1200 mm. Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje.