Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3501 - Napačna smer


Oznaka:3501
Pomen:Napačna smer
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Dodatno pojasnilo, da je na prometni smeri prepovedan promet.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3. Osnovna barva znaka je fluorescenčna rumenozelena.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 1500 x 2500 mm. Znak se postavlja na izvoznih priključnih krakih avtocest in hitrih cest v kombinaciji z znakom 2201. Pred znakom je obvezna obojestranska postavitev znakov 2201.