Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

3502 - Šolska pot


Oznaka:3502
Pomen:Šolska pot
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta oziroma njen del, kjer poteka šolska pot.

Dodatne zahteve:
Izvedba znaka je dopustna tudi kot troznak, katerega višina pravilne piramide mor biti najmanj 900mm.

Pogoji za postavitev:
Znak mora biti postavljen skladno z načrtom šolskih poti.