Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4103-1 -


Oznaka:4103-1
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Dolžina dela ceste, kjer je z znakom označena nevarnost ali izrecna odredba.