Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4106 - PZ 4106 dopolnilna tabla


Oznaka:4106
Pomen:PZ 4106 dopolnilna tabla
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prometni znak 4106 označuje cilj do katerega je promet preusmerjen preko obvoznih cest.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla 4106 je dodana znaku 3309, lahko pa tudi znakom za vodenje prometa.