Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4201-5 -


Oznaka:4201-5
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Potek prednostne ceste, če ta ne poteka naravnost.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla mora biti dodana znakom 2101, 2102 in 2103. Prikaz poteka prednostne ceste, pozicija priključevanja neprednostne ceste in število krakov cest morata izražati dejansko situacijo.