Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4301 -


Oznaka:4301
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Način parkiranja, če parkirna mesta niso označena z označbami.

Dodatne zahteve:
Prikaz načina parkiranja mora ustrezati zahtevani prometni ureditvi.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla je lahko dodana le znakoma 2436, 2438 in2437