Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4304-1 -


Oznaka:4304-1
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Razdalja pred (4304), za (4304-1) oziroma pred in za znakom (4304-2), kjer velja v vzdolžni smeri z znakom označena prepoved ali omejitev.

Pogoji za postavitev:
Označena razdalja na dopolnilni tabli 4304 in 4304-2 je lahko največ 50 m.