Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4501-16 -


Oznaka:4501-16
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Vrsta vozil, na katera se znak nanaša.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilni tabli 4501-15 in 4501-16 sta lahko dodani znaku 3309 ali 3309-1. Širina table je enaka širini določeni za posamezni velikostni razred, višina pa enaka višini znaka.