Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4502-3 -


Oznaka:4502-3
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Oznaka (B, C, D, E), ki omejuje oziroma usmerja prevoz določenega nevarnega blaga.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilne table so lahko dodane znaku 2218 ali 2320, če velja omejitev samo za določene vrste nevarnega blaga.