Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4504 -


Oznaka:4504
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Vrsta prevozov, na katere se znak nanaša.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla je lahko dodana znaku 2207-2.