Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4702 -


Oznaka:4702
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na vozišču, kjer so narejene fizične ovire za umirjanje prometa.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla je lahko dodana znakoma 2232, 2421 ali znakom 2430, 2431, 2432, kadar so prehodi na dvignjeni ploščadi in ta ovira ni že predhodno označena z ustreznim znakom.