Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4703 -


Oznaka:4703
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, od koder se z vozišča ceste ali njenega dela odstranjuje sneg ali izvajajo dela v zvezi s preprečevanjem nastanka ali odpravljanja poledice (posipanje vozišča).

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla je lahko dodana znaku 1125.