Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4704 -


Oznaka:4704
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Izvajanje del v zvezi z označbami na vozišču.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla je lahko dodana znakom 1101, 1125, 2232.