Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4710 -


Oznaka:4710
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na vozišču, kjer se v promet pogosto vključujejo ali cesto prečkajo težka tovorna vozila oziroma delovni stroji.

Pogoji za postavitev:
Dopolnila tabla je lahko dodana znaku 1101 ali znakom 1103 do 1103-4.