Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4712 -


Oznaka:4712
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Premostitveni objekt, kjer je nevarnost ali velja izrecna odredba.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla je dodana znaku za nevarnost ali znaku za izrecno odredbo.