Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4803 -


Oznaka:4803
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Označba prometnih površin, ki so namenjene dostopu gasilskih vozil.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla je lahko dodana znaku 2417 ali drugemu znaku.