Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4808 -


Oznaka:4808
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Vsebina:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Oddaljenost do naslednje postaje za oskrbo vozil z gorivi.

Pogoji za postavitev:
Dopolnila tabla 4808 je lahko dodana znakom 3117 do 3117-4, tabla 4808-1 pa znaku 3419.