Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4809 -


Oznaka:4809
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta, po kateri poteka proga cestnega turističnega vlaka.

Pogoji za postavitev:
Dopolnilna tabla je lahko dodana znaku 1101 ali znaku za izrecno odredbo, če je na delu ceste, po kateri poteka vožnja cestnega turističnega vlaka, uvedena izrecna odredba.