Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

4812 -


Oznaka:4812
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prometna površina, kjer je nameščena avtomatska naprava za oživljanje ob zastoju srca pri ljudeh – avtomatski defibrilator.

Pogoji za postavitev:
Dopolnila tabla je lahko dodana znakom, ki označujejo površine, kjer je mogoča ustavitev vozil.