Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

6101-4 - Cestni smernik


Oznaka:6101-4
Pomen:Cestni smernik
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina roba vozišča oziroma odstavnega pasu ceste.

Pogoji za postavitev:
Višina smernika: 750 mm, nad robom vozišča, velikost odsevne površine vsaj 40 x 180 mm. Oblika in velikost označb na varnostnih ograjah in objektih se prilagajata objektu, na katerega se označba namešča.